PROYECTO DIGITAL DEL CENTRO

El Proyecto Digital del Centro (PDC) es una herramienta para impulsar y facilitar el uso de los recursos digitales en los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión del centro.

Se debe integrar en el Proyecto Educativo, en el Proyecto de Dirección y en el Plan Anual. Debe tener el punto de vista de todo el centro. Así, se aprovecharán al máximo las oportunidades que ofrece. 

Se debe compartir con toda la comunidad educativa, para darle coherencia y guiar el uso de las tecnologías. Es una referencia para desarrollar el potencial digital de los centros: Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg).

Objetivos del Proyecto Digital del Centro:

  • Evaluar la situación del centro sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
  • Reconocer el potencial de un Plan Digital para planificar la estrategia digital de una institución educativa.
  • Convertir el centro en una institución que aprende de manera continua.
  • Implicar a todos los estamentos de la comunidad educativa para desarrollar la cultura digital de los centros.

La elaboración del Proyecto Digital del Centro:

  • Ayuda a comprender dónde está nuestro centro. Análisis de la situación del centro: autoevaluación y reflexión.
  • Define a dónde quiere llegar el centro: objetivos.
  • Marca el camino que llevará al centro de una situación a otra: definir las acciones para alcanzar los objetivos.

ZORIONAK IKT TARTEKO MAILA LORTU DUGU

TARTEKO MAILA IKT

! FELICIDADES ¡ Hemos conseguido el nivel basico de madurez TIC.

Durante el curso 2011/2012 nuestro centro ha superado el nivel básico de madurez TIC. En el siguiente enlace podéis obtener el certificado emitido por el Director de Innovación Educativa del Gobierno Vasco:

 

 

IKASTETXEAREN HELDUTASUN TEKNOLOGIKOA

Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) hezkuntzan gero eta gehiago erabiltzea helburu hartuta, Hezkuntza Sailak ikastetxeen Modernizazio Tekonogikorako plan berri bat planteatu du, XXI. mendeko gizartera egokitu daitezen,  eta irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan aldaketa metodologikoa sustatzeko asmoz. 


Plan berri horren ardatzak hauek dira:

- irakasleen gaurkotzea teknologiaren alorrean.

- ikasgaietan eduki digitalak sartzea.

- plataforma telematikoak abian jartzea, eginkizun pedagogikoan, administratiboan, eta hezkuntza-komunitatearekiko komunikazioan eta harremanetan lagungarriak izan daitezen.

Ikastetxeen autonomia-eskubidea errespetatuz, baina Sailak zehaztutako ildo edo erreferentzia-esparru  horren barruan, proposatzen da ikastetxe bakoitzak erabakitzea IKTen alorrean lortu nahi duen Heldutasun-maila.


“Ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua” definitzeko, alderdi hauek identifikatzen dira:

- Giltzarrizko prozesuak, ikastetxeak landu eta hobetu behar dituenak, bere prozesuak digitalizatzea lortzeko, eraginkortasunez eta efizientziaz: ”Irakas-prozesuak” (ikasgelan eta ikasgelatik kanpo), “Ikastetxeko administrazio- edo kudeaketa-prozesuak” (irakas-prozesuari eusteko eta laguntza emateko prozesuak) eta “Informazio- eta komunikazio- prozesuak” (hezkuntza-komunitatearekiko harremanak).

- Heldutasun-mailak ikastetxearen digitalizatzeko bidean aurrera egiteko: Oinarrizko Maila, Maila Ertaina eta Maila Aurreratua.2011/12 IKASTURTEA

HELBURUAK:

  • “Teknologia-Heldutasun eredua” proiektua landuz Hezkuntzak definitutako Heldutasun Oinarrizko maila lortzea.
  • Ikastetxearen kanpo proiekzioa zaintzea: ikastetxeko web orria sortzea.

JARDUERAK:

- Ikastetxearen teknologia-egoeraren diagnosia egin.

- Adostutako maila lortzeko hobekuntza-bidea markatu, hiru eremutan:

- Irakas-prozesuak: irakasleen irakas-jarduerari lotutako  prozesuak, ikasgelan eta kanpoan ematen direnak.
- Administrazio-prozesuak: ikastetxean era sistematiko eta zentralizatuan gauzatzen diren prozesuen multzoa.
- Informazio eta komunikazio-prozesuak: ikastetxearen eta hezkuntza-komunitatearen arteko komunikazioarekin zerikusia duten prozesuak.

           - Hobekuntza-planeko ekintzak aurrera eraman.